Ons verhaal begon in de bibliotheek van Boom:


Ons verhaal begon op 6 april 2019 in de nieuwe bibliotheek van Boom. In die bib in de Windstraat kon je vanaf dan niet alleen kiezen uit een interessante en omvangrijke verzameling tijdschriften, boeken, cd's en veel meer, er werd ook veel aandacht en ruimte gegeven aan culturele activiteiten, zoals workshops, lezingen en optredens. Elke laatste woensdag van de maand komt er bovendien een leeskring samen en op geregelde tijdstippen wordt er voorgelezen voor kinderen van 4 tot 8 jaar.


Op 14 april 2019, ter gelegenheid van de Wereldboekendag,  werd er een lokale schrijversmarkt ingericht en 14 lokale auteurs van divers pluimage konden er hun werk presenteren in een speciaal ingericht ‘Booms hoekje’. Daarin kregen werken van schrijvers en schrijfsters uit Boom en de Rupelstreek een plaats.


Bij die gelegenheid organiseerde Dara de Bruyn, hoofd van de nieuwe bib, een gesprek met schrijvers en schrijfsters met de vraag of er mogelijk interesse bestond voor het samenstellen van een boek met verhalen en gedichten voor kinderen en volwassenen. Enkelen van hen waren bereid daar hun schouders onder te zetten


Zo ontstond aanvankelijk het schrijversgroepje ‘De Rupelschrijvers’, dat zich in een latere fase van het boek uiteindelijk zou herdopen in ‘De Rupelpenners’. Deze groep schrijvers slaagde erin zijn project te verwezenlijken met het voorliggende boek ‘Wintersprokkels’, in samenwerking met de uitgeverij JABULON.